Autor: Hubert Zawieja

Aktualne wynagrodzenie pracownika młodocianego obowiązujące w miesiącach 06/07/08 2024

Wynagrodzenie młodocianych Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2024r. Wyniosło – 8.147,38 zł zł (Mon. Pol. z 2024 r.…
Czytaj dalej

Aktualne wynagrodzenie pracownika młodocianego obowiązujące w miesiącach 03/04/05 2024

Wynagrodzenie młodocianych na stronę marzec,kwiecień,maj2024 Wynagrodzenie młodocianych Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2023r. wyniosło – 7.540,36 zł…
Czytaj dalej

Msza Święta w intencji rzemieślników 19.03.2024

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków Cechu Rzemiosł Różnych oraz ich rodziny na uroczystą Mszę Świętą z okazji święta patrona wszystkich Rzemieślników, która odbędzie się w dniu 19 marca 2024 roku. Msza Święta zostanie odprawiona w Bazylice Mniejszej w Oleśnicy o godzinie 18.00. Będziemy wspólnie modlić się w intencji wszystkich rzemieślników, dziękując za ich pracę, zaangażowanie oraz…
Czytaj dalej

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 1.12.2023 do 29.02.2024

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023r. Wyniosło – 7.194,95 zł zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 831). Okres…
Czytaj dalej

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 1.09.2023 do 30.11.2023

Wynagrodzenie młodocianych Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023r. Wyniosło – 7.005,76 zł zł (Mon. Pol. z 2023 r.…
Czytaj dalej

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 1.06.2023 do 31.08.2023

Wynagrodzenie młodocianych na stronę (czerwiec-sierpień 2023) Wynagrodzenie młodocianych Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2023r. Wyniosło – 7124,26…
Czytaj dalej

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 1.03.2023 do 31.05.2023

Wynagrodzenie młodocianych Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022r. Wyniosło – 6733,49 zł zł (Mon. Pol. z 2023 r.…
Czytaj dalej

Filmy instruktażowe – egzamin czeladniczy, część praktyczna w ramach zadania „Wykorzystanie innowacyjnych metod kształcenia w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Innowacyjna edukacja”.

Egzamin czeladniczy jest formą sprawdzenia opanowanych wiadomości i umiejętności w zakresie danego zawodu. Osoba, która zdała egzamin uzyskuje świadectwo czeladnicze potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych. Dokument ten daje uprawnienia do wykonywania zawodu w kraju, jak i zagranicą. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu wchodzi naprzeciw wszystkim uczniom, rzemieślnikom oraz nauczycielom i w ramach zadania sfinansowanego ze środków…
Czytaj dalej

Wynagrodzenie pracowników młodocianych (grudzień 2022- luty 2023)

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2022r. Wyniosło – 6.480,67zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1085) Okres I rok…
Czytaj dalej