O Cechu

Historia powstania oleśnickiego Cechu opisana jest w Kronice Cechu i zapisana słowami:

Działo się to Roku Pańskiego 1945 na prastarych ziemiach piastowskich…

Cech swoją działalność rozpoczął 01.01.1946r. pod nazwą Powiatowy Zbiorowy Cech Rzemiosła. Obecnie – Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej  Przedsiębiorczości.

Pierwszym Starszym Cechu wybrano Pana Mariana Malchera – mistrza rzeźniczo -wędliniarskiego. Pracą rzemieślników Oleśnica dźwigała się z gruzów po II wojnie światowej i wracała do życia. Funkcjonowanie wodociągów, zapewnienie miastu prądu a co najważniejsze zaopatrzenie w żywność było w przeważającej części dziełem przybyłych do Oleśnicy rzemieślników. Kronika podaje – pierwsze wędliny od Mariana Malchera, pierwszy chleb od Antoniego Kyrcza. 01 lutego 1948 roku Cech święcił swój pierwszy sztandar. Cech rozwija się, przychodzą jednak trudne lata i od roku 1950 ilość zakładów maleje. Z 280 w 1949r do roku 1956 przetrwa 86. Po 1956r.w nowej sytuacji politycznej oleśnickie rzemiosło odradza się. W 1970r. pojawia się myśl budowy Domu Rzemiosła, po latach wytężonej pracy 26 czerwca 1984r. następuje jego otwarcie. W roku 1971 Cech ponownie ufundował sobie nowy sztandar. Poprzedni z roku 1948 był niemile widziany przez władze ze względu na umieszczone na nim symbole religijne.

Cech w Oleśnicy zrzesza prawie 90 zakładów.  Zrzeszeni w Cechu rzemieślnicy świadczą usługi w wielu zawodach.  Rzemiosło od wieków szkoli młodzież przekazując wiedzę teoretyczną i jakże ważną  wiedzę praktyczną. Nauka trwa trzy lata, po czym należy zdać egzamin przed komisją i po otrzymaniu pozytywnej oceny uzyskuje się Dyplom Czeladnika,  który jest potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji.  Tradycją jest, że uroczystość wręczenia dyplomów czeladniczych odbywa się w sali sesyjnej Starostwa gdzie najzdolniejsi uczniowie otrzymują upominki od Starosty a Cech funduje ozdobne dyplomy czeladnicze. Od 2007r. z inicjatywy członka Cechu wspólnie z MOKiS – em organizowane są Konkursy Fryzjerskie dla uczniów nie tylko oleśnickiego Cechu.  Honorowymi patronami są Starosta Pan Zbigniew Potyrała,  Burmistrz  Miasta  Oleśnicy  Pan Jan Bronś oraz Poseł Pani Ewa Wolak. W 2007r. Rada Miasta uhonorowała Cech Nagrodą Miasta Oleśnicy. Zakłady rzemieślnicze zrzeszone w Cechu są również laureatami Konkursu Oleśnicki Sukces Gospodarczy Roku organizowanego od wielu lat przez Starostę Powiatu.

 W 2011 roku 28 maja Cech uroczyście obchodził swoje 65-te urodziny. Była to okazja do przypomnienia losów Cechu i ludzi z nim związanych. Podczas tej uroczystości udekorowano sztandar Cechu platynowym medalem im. Jana Kilińskiego – najwyższym odznaczeniem oraz wyróżniono osoby, które w przeciągu tych 65 lat przysłużyły się dla dobra Cechu i rozwoju rzemiosła.

 Zapraszamy do współpracy.