Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

ul. Wrocławska 41-43, 56 – 400 Oleśnica

tel. 71-314-24-74

e-mail: biuro@cecholesnica.pl

Sąd cechowy: sadcechowy@cecholesnica.pl

Komisja rewizyjna: k.rewizyjna@cecholesnica.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy 87 9584 0008 2001 0010 0377 0001