Zjazd Delegatów w Izbie

Zjazd Delegatów w Izbie

Dnia 15 czerwca 2016 r. w salach konferencyjnych Hotelu Wrocław odbył się Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu.

Na spotkaniu zebrali się Delegaci Cechów, nasz Cech reprezentowali Delegaci na Zjazd Izby wybrani podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu , które odbyło się 3 czerwca 2016r : Roman Michalec, Zbigniew Sikora, Rafał Powąska. Zjazd Delegatów był okazją do uhonorowania osób zasłużonych rzemiosłu.

Kolejnym etapem zjazdu było przedstawienie sprawozdań z działalności Izby i jej organów. Po ich przedstawieniu ukonstytuowały się komisje, a następnie przeprowadzono głosowanie zatwierdzające zaprezentowane wcześniej sprawozdania.

Obrady zakończyło podpisanie Aktu Erekcyjnego przez Zarząd Izby oraz dolnośląską Starszyznę Cechową.

Dodaj komentarz