X EDYCJA KONKURSU FRYZJERSKIEGO KREATOR

X EDYCJA KONKURSU FRYZJERSKIEGO KREATOR

X EDYCJA KONKURSU FRYZJERSKIEGO

Zachęcamy do udziału w X Konkursie Fryzjerskim KREATOR

„NOC W WENECJI”

który  odbędzie się  28.08.2016r.

rozpoczęcie konkursu godz. 15:00

termin zgłoszeń 15.08.2016r.

udział w tym prestiżowym konkursie jest całkowicie  darmowy

KONKURENCJA

,,Noc w Wenecji”

kreat1

 

Zadaniem jest artystyczna stylizacja, przy tworzeniu której zawodnik inspiruje się karnawałem weneckim.

 1. Konkurencja wykonywana na modelce.
 2. Włosy modelki dowolnej długości, proste lub nakręcone na wałki.
 3. Pełne peruki są zabronione.
 4. Dozwolone są treski, dopinki (w ilości do trzech sztuk) wkomponowane do fryzury. Treski mają być wyposażone w zaczepy, ale nie mogą być udekorowane i wcześniej specjalnie przygotowane. Zakaz plecionek i warkoczy.
 5. Ozdoby biżuteryjne i dekoracyjne nie mogą przykrywać więcej niż 30% fryzury.
 6. Wszystkie narzędzia modelujące dozwolone.
 7. Dozwolone zastosowanie wypełniaczy.
 8. Zabronione użycie narzędzi tnących.
 9. Obowiązkowym elementem stylizacji jest maska karnawałowa (może być w formie makijażu, koronki, itp.).
 10. Włosy z karku powinny być podpięte do góry.
 11. Ubiór – kreacja i makijaż odnoszą się do karnawału weneckiego.
 12. Czas trwania konkurencji – 45 minut.

 

Regulamin

X Konkursu Fryzjerskiego „KREATOR”

 

§1

 1. Organizatorzy:

– Cech Rzemiosł Różnych w Oleśnicy

– BiFK w Oleśnicy

Współorganizatorzy:

–  Paweł Leszczyłowski

 1. Miejsce konkursu:

            – BiFK ul. Kochanowskiego 4 w Oleśnicy

 1. Termin konkursu:

            – 28.08.2016 r.

– rozpoczęcie konkursu – godzina 15.00

 1. Zawodnicy startują w kategorii:

– juniorów; młodzi fryzjerzy (uczniowie fryzjerstwa).

Zawodników w kategorii juniorów zgłaszają cechy oraz mistrzowie szkolący.

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie:

      a) Udział w konkursie należy zgłosić w Biurze Organizacyjnym: Cech Rzemiosł Różnych w Oleśnicy, ul. Wrocławska 41,

tel. 071 314 – 24 – 74 lub e-mail: biuro@cecholesnica.pl

      b) Termin zgłoszenia 15.08.2016 r.

      c) Biuro Organizacyjne potwierdza przyjęcie zgłoszenia wystawiając kartę uczestnictwa. Na odprawie zawodnicy obowiązkowo przedstawiają dokumenty potwierdzające dane zawarte w zgłoszeniu.

      d) Regulamin dostępny na stronie Cechu: cecholesnica.pl oraz na naszym fanpage’u.

 

§2

 

 1. Zawodnicy startują w konkurencji ,,Noc w Wenecji”.

 

§3

 

 1. Dla sprawnego i zgodnego z ustaleniami Regulaminu przebiegu

Konkursu Fryzjerskiego „KREATOR” zostaje powołana Komisja Jury; w składzie do 5 osób.

§4

 

 1. Zadanie Konkursowe będzie oceniane w skali punktów od 1 do 10.
 1. Każdy Sędzia musi przydzielić trzy najwyższe noty tj. 10, 9 i 8 punktów.
 2. Dopuszcza się zmianę zasad przyznawania punktów, w zależności od ilości zgłoszonych uczestników konkursu.
 3. Przed rozpoczęciem konkursu zawodnicy losują numery stanowisk, pod wylosowanymi numerami funkcjonują w tabelach sędziów.
 4. W sprawach nierozstrzygniętych decydujący głos ma przewodniczący Jury.

 

§5

 

 1. O lokacie zawodnika startującego w Konkursie Fryzjerskim „KREATOR” decyduje najwyższa suma punktów wszystkich sędziów.

 

§6

 

Organizatorzy Konkursu przewidzieli cenne nagrody za zdobycie czołowych miejsc