Rusza XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach BHP „Bezpiecznie od startu”

Rusza XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach BHP „Bezpiecznie od startu”

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej wraz z Państwową Inspekcją Pracy przystępuje do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. W tym roku odbędzie się dwudziesta edycja tegoż wydarzenia.

Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

Regulamin XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu” zawiera szczegóły dotyczące warunków przeprowadzenia etapów regionalnych i ogólnopolskiego.

Jak co roku Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

  1. Etap regionalny przeprowadzony zostanie najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2020 roku w siedzibach wskazanych przez organizatorów.
  2. Etap ogólnokrajowy odbędzie się w dniu 20 maja 2020 roku (środa) rozpoczęcie godz. 11.00, zakończenie ok. godz. 15:30, w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

 Termin zgłoszeń do etapu ogólnokrajowego mija 30 kwietnia 2020 roku. Zgłoszenia należy przesłać na adres: d.malinowska@zrp.pl.

Pismo przewodnie

Regulamin XX Edycja Konkursu BHP 2020

Regulamin XX Edycja Konkursu BHP 2020 – wersja edytowalna