Co po Brexicie?

Co po Brexicie?

W dniu 25 lutego 2020 roku w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie informacyjne o dalszych negocjacjach po opuszczeniu w dniu 1 lutego 2020 roku Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. W spotkaniu uczestniczyli eksperci z Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Rozmowy pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską dalej będą prowadzone na podstawie mandatu negocjacyjnego, przyjętego przez Radę UE w dniu 25 lutego 2020 r. Przedstawiono założenia i zagrożenia związane z negocjacjami oraz rozwiązania legislacyjne, które mogą zostać zastosowane w przypadku wprowadzenia nowej umowy handlowej z Wielką Brytanią. Do końca 2020 roku obowiązuje okres przejściowy i w tym czasie nie ulegną zmianie zasady handlu pomiędzy krajami UE a Wielką Brytanią. Zdaniem KE trzonem dalszej współpracy powinna być umowa o wolnym handlu. Natomiast priorytetem Wielkiej Brytanii jest odzyskanie niezależności regulacyjnej.

Uregulowanie przyszłych warunków współpracy pomiędzy stronami, ze względu na silne powiązania gospodarcze i skalę obecności Polaków w tym kraju, jest szczególnie istotne dla Polski. Okres przejściowy może zostać przedłużony o jeden lub dwa lata. Wielka Brytania prawdopodobnie nie wystąpi o przedłużenie okresu przejściowego, ponieważ w krajowych przepisach zawarto krótki okres negocjacyjny. Konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oznacza dla przedsiębiorców brak tzw. czterech swobód jednolitego rynku (przepływu osób, kapitału, towarów i usług) oraz utworzenie granicy celnej. Głównym celem Polski w negocjacjach jest zachowanie dotychczasowych warunków współpracy w maksymalnie możliwej formie. Szacuje się, że skutkiem Brexitu będzie obniżenie PKB Polski o 0,4 % (ok. 3 mld złotych) i likwidacja 20 tysięcy miejsc pracy.

Ministerstwo Rozwoju zachęca do zadawania pytań na e-maila:  brexit@mpit.gov.pl

Notowała H. Matejek-Caban