ZAPROSZENIE
Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza na
bezpłatne szkolenie
skierowane do pracodawców zatrudniających do
20 pracowników w ramach realizacji programu prewencyjnego
„Zdobądź Dyplom PIP”

Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne,
handlowe i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne.
Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy
przygotowanych przez PIP narzędzi (Listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora
pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy
i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji.
Nadrzędnym celem programu jest wsparcie pracodawców w osiągnięciu trwałej
poprawy warunków pracy oraz doprowadzenie zakładu do stanu zgodnego z przepisami
prawa pracy.

Szkolenia odbędą się:
– 24 marca 2020r. o godzinie 10:00 , sala 110 w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji
Pracy, ul. Kopernika 5 we Wrocławiu
– 25 marca 2020r. o godzinie 10:00 w PIP Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
Oddział w Wałbrzychu, ul. Generała Andersa 136
– 26 marca 2020r. o godzinie 10:00 w PIP Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
Oddział w Legnicy, ul. Lotnicza 15
– 27 marca 2020r. o godzinie 10:00 w PIP Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
Oddział w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 8a

Potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 20 marca 2020 roku prosimy przekazać pod
numerem telefonu 713710434 lub mailowo agnieszka.czajkowska@wroclaw.pip.gov.pl /
elzbieta.nowak@wroclaw.pip.gov.pl

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE OIP WROCŁAW – pobierz PDF