Informacja z Urzędu Marszałkowskiego o planowanym naborze wniosków w konkursie skierowanym do zakładów rzemieślniczych

Informacja z Urzędu Marszałkowskiego o planowanym naborze wniosków w konkursie skierowanym do zakładów rzemieślniczych

Szanowni Państwo,

Konkurs do Schematu 1.5.A. Wsparcie innowacyjności  produktowej i procesowej  MSP – unowocześnienie/zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle

1.       Planowany termin naboru, opublikowanie ogłoszenia o  konkursie: 4 września 2017 r. (planowana zmiana Harmonogramu  – przełom sierpnia i września),termin rozpoczęcia składania wniosków: 5 października 2017 r.

2.       Wnioskodawcy  –  Mikroprzedsiębiorstwa – rzemieślnicy;

3.       Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie – 1.5.A. Wsparcie innowacyjności  produktowej i procesowej  MSP – unowocześnienie/zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.

4.       Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów  EFRR/EFS – 478 927 euro

5.       Instytucja ogłaszająca konkurs – DIP

Dodatkowo należy podkreślić, że zarówno preferencje jak i kryteria  obowiązujące w tym naborze to te, które dotychczas obowiązywały w  Schemacie 1.5 A.

Załączniki

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 – [pobierz]