Egzamin Czeladniczy – Mechanik i Elektromechanik pojazdów samochodowych

Egzamin Czeladniczy – Mechanik i Elektromechanik pojazdów samochodowych

W dniu 24.08.2017r. w klubie Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy odbył się egzamin czeladniczy w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych.