Egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer 2021/2022

Egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer 2021/2022

W dniach 30-31.05.2022r. odbyły się w klubie naszego Cechu egzaminy czeladnicze w zawodzie fryzjer.
Do egzaminu przystąpili uczniowie z Oławy oraz z Oleśnicy.
W sumie o tytuł Czeladnika starało się 60 osób.
Z uwagi na dużą liczbę zdających w tym dniu egzamin, uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy. Wpierw każdy z egzaminowanych miał do wykonania zadanie praktyczne po którego wykonaniu przystępował do odpowiedzi z zakresu teoretycznego. Za nadzór oraz sprawdzenie umiejętności praktycznych i teoretycznych odpowiadała 4-osobowa komisja z ramienia Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

Kiedy wyniki?

Uczniowie o wynikach egzaminów dowiedzą się w dniu 31.08.2022r.
Wyniki będą dostępne na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu: www.izba.wroc.pl w zakładce : ,,OGŁOSZENIE WYNIKÓW