Egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer uczniów z Oleśnicy i Oławy

Egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer uczniów z Oleśnicy i Oławy

W dniach 28.08.2017r. i 29.08.2017r. w klubie  Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy odbył się egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer uczniów z Oleśnicy i Oławy.