60 Święto Rzemiosła Dolnośląskiego Wrocław

60 Święto Rzemiosła Dolnośląskiego Wrocław

Rzemieślnicy zrzeszeni w 37 cechach należących do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej licznie przybyli do katedry wrocławskiej wraz ze swoimi pocztami sztandarowymi na Mszę św. inaugurującą obchody jubileuszowego 60 Święta Rzemiosła Dolnośląskiego w  której przewodniczył proboszcz, ks. Paweł Cembrowicz, delegat abp. Józefa Kupnego i nowy kapelan Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. We wstępie do Mszy św. ks. Cembrowicz przypomniał, że uroczyste erygowanie święta rzemiosła miało miejsce na Wrocławskim rynku 7 maja 1957 r.

W czasie uroczystości odnowiono uroczyście Akt Zawierzenia Rzemiosła Matce Bożej. A zabierając głos przed Błogosławieństwem Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński podkreślił, że 60 Święto Rzemiosła Dolnośląskiego jest znakomitym poświadczeniem pieczołowicie pielęgnowanej tradycji rzemieślniczej, poszanowania pracy, przywiązania rzemieślników do wiary chrześcijańskiej. Podziękował też metropolicie wrocławskiemu ks. abp. Józefowi Kupnemu za okazywaną dolnośląskiemu rzemiosłu życzliwość, mianowanego nowego kapelana rzemiosła Archidiecezji Wrocławskiej ks. kan. Pawła Cembrowicza. Słowa wielkiej wdzięczności skierował także pod adresem metropolity seniora ks. kard. Henryka Gulbinowicza, wielkiego przyjaciela środowiska rzemieślniczego. Laureata pierwszego tytułu „ Honorowego Mistrza Rzemiosła”. Podziękował także Radiu Rodzina za bezpośrednią transmisję tej Mszy św.

W Eucharystii uczestniczyli m. in : metropolita senior ks. kard. Henryk Gulbinowicz, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Paweł Wróblewski, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki.

Po uroczystej Mszy Świętej uczestnicy wydarzenia: starszyzna cechowa, poczty sztandarowe i zaproszeni goście przeszli w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu do siedziby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podczas uroczystości odznaczeni zostali przedstawiciele środowiska rzemieślniczego. Za wybitne zasługi na rzecz edukacji młodzieży Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Zbigniew Ładziński, Janusz Molenda i Zygmunt Rzucidło, a Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”- Marian Fornalski. W sposób szczególny uhonorowano także Zygmunta Skrzypka, Starszego Cechu Rzemiosł Metalowych we Wrocławiu, który w tym dniu obchodził swoje 80-te urodziny. Odznaczeni zostali również nasi Rzemieślnicy:

ZŁOTY MEDAL IM. J. KILIŃSKIEGO:

– Roman Michalec

– Janusz Błaszkiewicz

– Roman Kubów

– Bronisława Jamioł

– Elżbieta Malik – Mielcarska

SREBRNY MEDAL IM. J. KILIŃSKIEGO:

-Czesław Borkowski

– Dariusz Peśla

– Wojciech Stala

-Tadeusz Górecki

– Krzysztof Salamon

 

HONOROWA ODZNAKA RZEMIOSŁA:

– Adam Drobnica

– Kamila Kyrcz

DOLNOŚLĄSKA ODZNAKA RZEMIOSŁA:

– Kazimierz Żuberek

– Dariusz Szczepaniak