Bezpłatne warsztaty ,,Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw”

Bezpłatne warsztaty ,,Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw”

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach organizowanych przez Konfederację Lewiatan pn. Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania. Wydarzenie odbędzie się 9 czerwca 2017r. we Wrocławiu.

Na warsztaty zapraszamy tych przedsiębiorców, którzy:

  • realizowali projekty lub starali się o dofinansowanie UE,
  • są zainteresowani poszerzeniem i uaktualnieniem swojej wiedzy w tym zakresie oraz pozyskaniem dofinansowania UE na realizację nowych projektów.

Po warsztacie przedsiębiorcy będą mieli możliwość konsultacji swoich pomysłów indywidualnie z trenerami.

Warsztat jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę www.eurodlafirm2014-2020.pl

Aby zapisać się na seminarium wymagana jest rejestracja oraz założenie konta na platformie wymiany wiedzy.

Szczegóły na temat wydarzenia dostępne poniżej:

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/atlas2014-2020/top2.gif

 

Zapraszamy na warsztaty:

Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw
– szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania

Wrocław, 9 czerwca 2017 r.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24a, Budynek Melioracji (C2), sala 215 M

Na warsztaty zapraszamy tych przedsiębiorców, którzy:

  • Posiadają już wiedzę na temat zasad wsparcia i źródeł finansowania w latach 2014-2020 i szukają szczegółowych informacji w tym zakresie.
  • Mają pomysł na projekt i są zainteresowani przygotowaniem wniosku w odniesieniu do możliwego zakresu FE.

W czasie warsztatu uczestnicy dowiedzą się m.in. o:

  • innowacyjności oraz możliwościach współpracy nauki i biznesu w kontekście Funduszy Europejskich;
  • możliwościach Funduszy Europejskich w zakresie wybranych celów działalności przedsiębiorstw;
  • planowaniu i realizacji wybranych typów projektów;
  • aktualnych konkursach – wsparcie finansowe na rzecz rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich.

Po warsztacie przedsiębiorcy będą mieli możliwość konsultacji swoich pomysłów indywidualnie z trenerami.

Warsztat poprowadzą Małgorzata Janczarek oraz Małgorzata Józwik.

 

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/atlas2014-2020/program.gif

 

8.45 – 9.00

Rejestracja; badanie potrzeb uczestników warsztatów
 

9.00 – 9.30

Wprowadzenie do tematu
Pojęcie innowacyjności w świetle dokumentów Programów europejskich.
 

9.30 – 11.00

Innowacyjność oraz współpraca nauki i biznesu w kontekście FE:Możliwości współpracy, konieczność współpracy, zakres współpracy w kontekście pozyskania środków FE

Możliwości FE w zakresie wybranych celów działalności przedsiębiorstw, planowanie i realizacja wybranych typów projektów
– definiowanie celów przedsiębiorstwa a strategia pozyskiwania środków,
– planowanie zakresu prac w obszarze pozyskiwania środków FE,
– wybrane konkursy- jak przygotować się do pozyskania środków.

Wsparcie finansowe na rzecz rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w ramach FE- przegląd aktualnych konkursów
– przegląd konkursów,
– zdefiniowanie celów projektu w kontekście prowadzonej działalności,
– ogólne złożenia konkursów, regulaminy konkursów, formularze wniosków.
 

11.00 – 11.20

Przerwa kawowa
 

11.20 – 13.20

Wybrane konkursy – Podział na grupy (2 grupy x 10 os.)
Praca grupowa w obrębie wybranych konkursów:

– prezentacja założeń konkursu i dokumentacji
– określanie celu projektu w oparciu o założenia konkursowe
– planowanie adekwatnych do konkursu, realnych wskaźników
– planowanie działań
– wytyczne dotyczące finansowania i kwalifikowalności wydatków
– planowanie budżetu, harmonogramu
– wytyczne dotyczące promocji
– trwałość projektu
– ryzyko w projekcie
– wniosek o dofinansowanie – szczegółowe aspekty przygotowania, załączniki
 

13.20 – 14.00

Poczęstunek
 

14.00 – 15.30

Z czym przedsiębiorca będzie się musiał zmierzyć sięgając po FE:
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach UE
– Przygotowanie studiów wykonalności na potrzeby projektów UE
– Ochrona własności przemysłowej
– Rozliczanie, sprawozdawczość i przygotowanie wniosków o płatność w projektach UE
 

15.30 – 16.00

Dyskusja i podsumowanie: weryfikacja wiedzy i badanie satysfakcji z uczestnictwa
 

16.00 – 17.00

Część A | Konsultacje indywidualne uczestników z trenerami

Część B | Spotkania z przedstawicielami Regionalnych Punktów konsultacyjnych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz centrów naukowych

W trakcie godziny w dwóch odrębnych punktach uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji, spotkania, nawiązania współpracy, poznania możliwych zakresów współpracy

 


 

Zgłoszenia na warsztat przyjmowane są elektronicznie
poprzez stronę
www.eurodlafirm2014-2020.pl

Aby zapisać się na warsztat wymagana jest rejestracja oraz założenie konta na platformie wymiany wiedzy.

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/atlas2014-2020/npsp.png
Celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie określonych potrzeb dotyczących uczestnictwa
telefonicznie pod nr (+48 22) 55 99 940
lub elektronicznie na adres e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

Warsztat jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń, które spełnią warunki wstępne do udziału
w warsztacie.
Z jednej firmy w warsztacie może wziąć udział jedna osoba

____

ATLAS DLA PRZEDSIĘBIORCY 2014-2020
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.