Usługi doradcze – Ankieta

Usługi doradcze – Ankieta

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, w ramach którego możliwe jest wsparcie działań doradczych dla MŚP. Zaplanowane w projekcie działania powinny być dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb MŚP.

W celu zbadania zapotrzebowania firm na usługi doradcze zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie załączonej ankiety  wśród rzemieślników zrzeszonych w Państwa Cechu.

Prosimy o przesłanie wypełnionych ankiet na adres: e.komenda@izba.wroc.pl, sekretariat@izba.wroc.pl

Druk Ankiety – [ pobierz ]