NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Zgodnie z §24 ust. 1 Statutu Cechu

ma zaszczyt zaprosić:

na   NADZWYCZAJNE   WALNE   ZGROMADZENIE   CZŁONKÓW

        Cechu Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Oleśnicy,

które odbędzie się dnia 06.12.2016r. o godz.  17:00 w pierwszym terminie, a o godz. 17:30 w drugim terminie

w Hali Wileńskiej w Oleśnicy, ul. Wileńska 2b I piętro sala nr 2

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Wybory Komisji

a)Mandatowo-Skrutacyjnej

b)Uchwał i Wniosków

  1. Omówienie ustanowienia na nieruchomości hipoteki w wysokości pozostałej do wpłacenia.
  2. Przedstawienie propozycji uchwał i podjęcie uchwał.
  3. Ogłoszenie wyników.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie.

 

Z uwagi na ważność tematu prosimy o niezawodny udział w  Walnym Zgromadzeniu.

Zawiadamia się jednocześnie, że począwszy od dnia 22.11.2016r. wyłożone są do wglądu w biurze tutejszego Cechu następujące materiały:

  • – regulamin Walnego Zgromadzenia
  • – materiały związane z kupnem działki nr 82/2 AM 49

 

I Podstarszy Cechu

Roman Michalec