Siedem dekad rzemiosła w Sycowie

Siedem dekad rzemiosła w Sycowie

Jubileusz 70-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Sycowie  obchodzony  był 7 października 2016r.

Reprezentacja naszego Cechu brała udział w tak dostojnej uroczystości.

Pierwsza część uroczystości odbyła się w Domu Rzemiosła, gdzie do odsłonięcia pamiątkowej tablicy starszy Cechu Henryk Kluska zaprosił: szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – sycowiankę Beatę Kempę, członka Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Zbigniewa Ładzińskiego, przewodniczącego Rady Izby Rzemieślniczej w Kaliszu Olgierda Rusinka oraz burmistrza Sycowa Sławomira Kapicę.  Po pożegnaniu minister Beaty Kempy, która w sprawach służbowych musiała wyjechać do Krakowa, uczestnicy obchodów przemaszerowali do kościoła pw. św. Piotra i Pawła na mszę świętą w intencji rzemieślników i przedsiębiorców.                             Miejscem głównych uroczystości była restauracja Aroma Stone. Tam zasłużeni dla rzemiosła goście odebrali nadane im odznaczenia i wyróżnienia. Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego otrzymali: Krzysztof Cegła, Jan Jarosik, Ryszard Kacyna, Maciej Pawlak i Wiesław Wajnert.

Ten sam Platynowy Medal Kapituła Związku Rzemiosła Polskiego nadała Cechowi Rzemiosł Różnych w Sycowie, który tym zaszczytnym wyróżnieniem może się poszczycić jako jeden z niewielu cechów w Polsce. Obchody zwieńczył występ solistów Operetki Wrocławskiej Wiesławy Wawrzyniak i Mirosława Owczarka.