Jubileusz 70-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Bolesławcu

Jubileusz 70-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Bolesławcu

 

W sobotnie popołudnie w Bolesławcu świętowano 70-lecie Cechu Rzemiosł Różnych. Stowarzyszenie powstało po wojnie, 29 lipca 1946 roku. Obecnie Cech zrzesza głównie fryzjerów, mechaników, budowlańców, piekarzy i cukierników, zakłady gastronomiczne, stolarzy i cieśli, niektórych ceramików oraz pojedyncze osoby z innych zawodów – w sumie 148 podmiotów z powiatu bolesławieckiego.

Cech prowadzi aktywną działalność społeczno – organizacyjną, oświatową i gospodarczą oraz reprezentuje interesy swoich członków. Funkcję Starszego Cechu pełni Marzena Kruk.
Uroczystość z okazji jubileuszu, która odbyła się 8 października w sali kina Forum, była okazją do wspomnień, podziękowań i  odznaczeń. Na wniosek Zarządu Cechu Związek Rzemiosła Polskiego pośmiertnie odznaczył Platynowym  Medalem im. Jana Kilińskiego pana Jana Bolesława Rybackiego, który od 1956 roku prowadził zakład fryzjerski i przez 60 lat był zrzeszony w  Cechu. Odznaczenie odebrała żona – Krystyna Rybacka.

Cech Rzemiosł Różnych przy współpracy z Powiatem Bolesławieckim corocznie, poczynając od roku 2007, wspólnie organizują prestiżowy konkurs na „Najlepszego Nauczyciela Zawodu”. Celem konkursu jest wyłonienie zakładów rzemieślniczych, które stwarzają najlepsze warunki dla uczniów oraz osiągają najwyższą jakość w kształceniu zawodowym młodzieży. W bieżącym roku konkurs miał wyjątkową oprawę, bo w ramach 70 – lecia Cechu i 10 edycji Konkursu wybrano „Super – Nauczyciela Zawodu X-lecia”, którym został Stanisław Brzozowski – właściciel Cukierni „Brzozowski i Spółka” S.C. Równie znaczącymi wydarzeniami, nie tylko dla środowiska rzemieślniczego, organizowanymi od 2011 r. w wyniku współpracy Powiatu Bolesławieckiego z Cechem, są konkursy zawodowe dla uczniów, m.in. „Festiwal fryzur”, „Festiwal smaku”, Festiwal budowlany”, „Festiwal na 4 koła” czy „Teatrhair 2015”.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele m.in. Związku Rzemiosła Polskiego i Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej oraz rodziny przedsiębiorców, gdyż wiele dziś działających firm to zakłady rodzinne, których właściciele kontynuują tradycje rzemieślnicze poprzednich pokoleń.

Dzięki tej wspaniałej współpracy szkolnictwo zawodowe w Powiecie Bolesławieckim rozwija się doskonale i nabiera większego znaczenia, a przed szkołami zawodowymi otwierają się szerokie perspektywy.

70lecie2