Rzemiosło europejskie

Rzemiosło europejskie

Rzemiosło europejskie, a w tym i polskie funkcjonuje od 800 lat wspomagając społeczeństwo w sytuacjach wymagających odpowiednich działań. Obecnie, liczba zakładów rzemieślniczych, szczególnie w zawodach rzadkich, ginących, tzw. niszowych w ostatnich latach systematycznie maleje. Zaczyna brakować szewców, krawców, piekarzy, zegarmistrzów i innych tzw. codziennych profesjonalistów, zawodowców wspierających nas w egzystencji i bieżących wymaganiach codziennego życia.

Dostrzegając ten problem Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego to jest Pan Marszałek i Pani Wicemarszałek aktywnie zaangażowali się sprawy rzemiosła podejmując ważne działania promocyjne mające na celu zainteresowanie młodzieży zawodami rzemieślniczymi. Promocja ta, to w szczególności przedstawienie społeczeństwu możliwości kształcenia w tych szkołach, których ukończenie gwarantuje stabilną i dobrze płatną pracę w rzemiośle.

W ramach tejże inicjatywy promocyjnej Samorządu Województwa Dolnośląskiego prezentujemy Państwu poradnik opisujący drogę kształcenia w rzemiośle. Życzymy miłej lektury.

Czytaj poradnik

Zadanie zostało sfinansowane Zadanie sfinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego