Regionalny Konkurs Fryzjerski

Regionalny Konkurs Fryzjerski

Cech Rzemiosł Różnych w Oleśnicy zaprasza na Regionalny Konkurs Fryzjerski,
który odbędzie się 17.11.2019r. na Sali Widowiskowej przy ul.
Kochanowskiego 4 w Oleśnicy

Regulamin Regionalnego Konkursu Fryzjerskiego

 

1.ORGANIZATORZY KONKURSU

Agnieszka Tańczuk, Dorota Paździor, Maja Jedynak oraz

Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

  1. Wrocławska 41-43, 56-400 Oleśnica

Tel. 71-3142474  e-mail: biuro@cecholesnica.pl

2.MIEJSCE KONKURSU

Kino Biblioteki i Forum Kultury (MOKiS ul. Kochanowskiego 4)

56-400 Oleśnica

3.TERMIN KONKURSU

Konkurs odbędzie się 17 Listopada 2019r. o godz.14.00. Zgłoszenie uczestników poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 7 Listopada 2019r.

Liczba miejsc ograniczona.

4.CELE KONKURSU

*Zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych.

*Rozwijanie kreatywności zawodowej wśród młodzieży.

*Propagowanie zasad zdrowej rywalizacji.

*Integracja środowiska fryzjerskiego.

5.WARUNKI UDZIAŁU KONKURSU

*Uczestnik musi być uczniem branżowej szkoły fryzjerskiej

*Udział w konkursie jest płatny w kwocie 20zł.

*Uczestnik konkursu zobowiązany jest do posiadania własnych środków, narzędzi, przyborów fryzjerskich i modeli.

Adres wpłaty: 87 9584 0008 2001 0010 0377 0001

6.IDENTYFIKACJA UCZESTNIKÓW

*Przed rozpoczęciem konkursu uczestnik wylosuje numer stanowiska, na którym będzie wykonywał zadanie konkursowe. Numer ten będzie identyfikatorem uczestnika w tabelach ocen jurorów.

7.KRYTERIA PUNKTOWANIA

*Przygotowanie stylizacji (spójność: fryzura, makijaż, ubiór) (1-10pkt.)

*Technika wykonania (stopień trudności)                                  (1-10pkt.)

*Estetyka wykonania                                                                      (1-10pkt.)

8.ZWYCIĘZCY KONKURSU

LAUREACI

KLASA 1.-Trzech wytypowanych uczestników z najwyższą liczbą punktów.

KLASA 2.-Trzech wytypowanych uczestników z najwyższą liczbą punktów.

KLASA 3.-Trzech wytypowanych uczestników z najwyższą liczbą punktów.

*Uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej będą oceniani z osobna.

*Dla zwycięzców: Puchary, atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.

*Dla wszystkich uczestników konkursu – dyplomy i upominki.

ZADANIA KONKURSOWE 

KLASA 1.

     KONKURENCJA-WARKOCZE I PLECIONKI NA DŁUGICH WŁOSACH

*Włosy modelki mają być suche, rozpuszczone i zaczesane do tyłu.

*Kolory włosów są dozwolone.

*Fryzura-dozwolone do 50% dopięcie

*Wszystkie produkty dozwolone:

( szpilk, wsuwki i gumki, żele, woski, nabłyszczacze, lakiery).

*Dozwolone ozdoby.

*Czas wykonania-60 minut.

KLASA 2.

    KONKURENCJA-FRYZURA NA CZERWONY DYWAN

*Włosy modelki mogą być nakręcone na wałki, prostownicę, lokówkę.

*Dopinki do 50%.

*Wszystkie produkty do stylizacji są dozwolone.

*Narzędzia elektryczne dozwolone.

*Dozwolone ozdoby.

*Czas wykonania-60 minut.

KLASA 3.

     KONKURENCJA-KREATYWNA FRYZURA Z PRZYSZŁOŚCI (SCIENCE FICTION)

*Włosy przygotowane do fryzury (pokręcone lub proste).

*Narzędzia elektryczne dozwolone.

*Kolor włosów-dowolny.

*Wszelkie materiały do stylizacji są dozwolone.

*Dopinki z włosów dozwolone do 50%.

*Dozwolone ozdoby.

*Czas wykonania-60 minut.

HARMONOGRAM KONKURSU 17.11.2019 r.

 

Godz.13:30 – Zbiórka zawodników w Kino Biblioteki i Forum Kultury (MOKiS).

Godz.13:40 –  Losowanie stanowisk.

Godz.14:00 – Uroczyste otwarcie konkursu.

Godz.14:10 – Zawodnicy przystępują do konkurencji (czas 60 minut)

Godz.14:20 – Pokazy na scenie (Mistrzyni Świata Asi i Igi)

Godz.15:10 – 15:40 – Ocena Jury.

Godz.15:50 – Zakończenie (ogłoszenie wyników konkursu)

Wręczenie nagród.

REGIONALNY

KONKURS FRYZJERSKI

KARTA ZGŁOSZENIOWA

1.Nazwisko i imię zawodnika……………………………………………………………………………

2.Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………….

3.Data urodzenia …………………………rok nauki……………………………………………………..

4.Dane mistrza szkolącego (adres)…………………………………………………………………….

5.Adres szkoły……………………………………………………………………………………………………

6.Telefon……………………………………………………………………………………………………………

KLASA 1 – Konkurencja – Warkocze i plecionki na długich włosach.

KLASA 2 –Konkurencja – Fryzura na czerwony dywan.

KLASA 3 – Konkurencja – Kreatywna fryzura z przyszłości (SCIENCE FICTION)

Akceptuję warunki regulaminu konkursu. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z pózn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na publikację swojego wizerunku na stronie internetowej.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podpis uczestnika, data)

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Pieczątka i podpis Mistrza szkolącego

ZAPROSZENIE

Szanowni Mistrzowie, Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie!

Zapraszamy uczniów klas 1,2,3 kształcących się w zawodzie fryzjer do udziału w Regionalnym Konkursie Fryzjerskim

„NAJLEPSZY UCZEŃ W ZAWODZIE FRYZJER”

Ideą konkursu jest rozwijanie zainteresowań zawodowych młodych miłośników sztuki fryzjerskiej.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem oraz terminowym przesłaniem zgłoszenia do udziału w konkursie.

Organizatorzy konkursu

Agnieszka Tańczuk, Dorota Paździor, Maja Jedynak oraz

Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

w Oleśnicy

  1. Wrocławska 41-43

Tel.71-3142474

e-mail: biuro@cecholesnica.pl

KLIKNIJ I POBIERZ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI