Nowe stawki opłat za egzaminy

Nowe stawki opłat za egzaminy

Szanowni Państwo,

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, iż zgodnie z ustawą o rzemiośle (Dz. U. z 2015 r., poz. 1782, art. 3 ust. 3g pkt 4) informuje o nowych stawkach opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające.

Nowe stawki opłat za egzaminy w 2017 roku wynoszą:

  • Egzamin mistrzowski – 1 321 zł.
  • Egzamin czeladniczy – 661 zł.
  • Egzamin sprawdzający – 220 zł.

Opłaty te zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych tj. odpowiednio za egzamin; mistrzowski – 30 proc., czeladniczy – 15 proc., sprawdzający – 5 proc. liczone od podstawy: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za egzamin poprawkowy opłaty wynoszą 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego. Obecnie podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 4 403,78 zł. (wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2017 r.)

Wyliczone stawki wynoszą: egzamin mistrzowski – 1321,13 zł, egzamin czeladniczy – 660,56 zł, egzamin sprawdzający – 220,18 zł. Podane na wstępie stawki opłat za egzaminy zostały „zaokrąglone” do pełnych złotych.

Z poważaniem Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej /-/Jolanta Kosakowska