Konkurs „Bezpiecznie do startu”

Konkurs „Bezpiecznie do startu”

Szanowni Państwo,

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu – Wydział Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej  uprzejmie informuje, że wraz z Państwową Inspekcją Pracy po raz siedemnasty przystępuje do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. Szczegóły organizacji tegorocznego konkursu – w załączniku.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK TUTAJ