Nabór uczniów

Nabór uczniów

Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości współpracujący z Ponadgimnazjalną Szkołą Zawodową w Oleśnicy ogłasza  nabór uczniów do klas pierwszych. Postaramy się znaleźć Ci praktyczną naukę zawodu u wspaniałych rzemieślników chcących przekazać swoją wiedzę i doświadczenie na danym stanowisku. Kwalifikacje zawodowe to klucz do sukcesu i doświadczenie zdobyte w Twojej karierze zawodowej, którym możesz pochwalić się na CV. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej  i odbyciu 3-letniej praktyki w zawodzie rzemieślniczym oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu zdobywa się świadectwo czeladnicze. Czeladnicy ze świadectwem szkoły ponadgimnazjalnej i 3-letnim stażem pracy mogą przystąpić do egzaminu mistrzowskiego. Świadectwo czeladnicze i dyplomy mistrzowskie są honorowane na terenie całej Unii Europejskiej.

Zadbaj o swoją przyszłość, rozwijaj swoje pasje ! Zdecyduj się na pewne miejsca pracy!