INFORMACJA O EGZAMINACH CZELADNICZYCH – FRYZJER

INFORMACJA O EGZAMINACH CZELADNICZYCH – FRYZJER

Cech Rzemiosł Różnych w Oleśnicy informuję:

EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE FRYZJER uczniowie z Oleśnicy

ETAP PRAKTYCZNY ORAZ ETAP TEORETYCZNY egzaminu odbędzie się

w Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy przy ul. Wrocławskiej 41-43 dnia 28-08-2017r. od godziny 8:30.

Do wykonania zadań niezbędne są m.in.

– na dziale damskim główka treningowa

– na dziale męskim jeden model lub główka treningowa

– przybory do pisania; dopuszcza się możliwość posługiwania się kalkulatorem; podczas egzaminu wyklucza się używanie telefonu komórkowego oraz innych urządzeń i aparatów służących do kontaktowania się z osobami trzecimi

Na egzamin należy zgłosić się z :

dowodem tożsamości

– świadectwo ukończenia szkoły

PROSIMY O PRZYBYCIE 15 MINUT WCZEŚNIEJ !

 

EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE FRYZJER uczniowiez Oławy  

ETAP PRAKTYCZNY ORAZ ETAP TEORETYCZNY  egzaminu  odbędzie się

w Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy

przy ul. Wrocławskiej 41-43 dnia 29-08-2017r. od godziny 8:30.

Do wykonania zadań niezbędne są m.in.

– na dziale damskim główka treningowa

– na dziale męskim jeden model lub główka treningowa

– przybory do pisania; dopuszcza się możliwość posługiwania się kalkulatorem; podczas egzaminu wyklucza się używanie telefonu komórkowego oraz innych urządzeń i aparatów służących do kontaktowania się z osobami trzecimi.

Na egzamin należy zgłosić się z :

dowodem tożsamości

– świadectwo ukończenia szkoły

PROSIMY O PRZYBYCIE 15 MINUT WCZEŚNIEJ !