INFORMACJA O EGZAMINACH CZELADNICZYCH – ELEKTROMECHANIK

INFORMACJA O EGZAMINACH CZELADNICZYCH – ELEKTROMECHANIK

EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ORAZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Egzamin teoretyczny odbędzie się dnia 24.08.2017r. (czwartek) o godz. 9:00 w Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy

przy ul. Wrocławskiej 41-43.

Na część teoretyczną należy zabrać:

– dowód tożsamości

– przybory do pisania

– kalkulator

– świadectwo ukończenia szkoły

PROSIMY O PRZYBYCIE 10 MINUT WCZEŚNIEJ !