W dniach 16-18 lutego 2022 roku w Klubie Cechu Rzemiosł Różnych odbył się egzamin próbny w zawodzie fryzjer dla uczniów z Oleśnicy oraz Oławy.

Musieli zmierzyć się oni z zadaniami, które następnie wykonywać będą na egzaminie czeladniczym.

Uczniowie z Oleśnicy

Uczniowie z Oleśnicy

Uczniowie z Oleśnicy

Uczniowie z Oleśnicy

Uczniowie z Oławy

Uczniowie z Oławy

Praca uczennicy z Oławy

Uczniowie z Oławy