Zebranie sprawozdawczo –wyborcze Emerytów Rzemiosła

Zebranie sprawozdawczo –wyborcze Emerytów Rzemiosła

Dnia 12.10.2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Nr. 3 Emerytów Rzemiosła przy Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy. Zebrani Członkowie Koła Nr. 3 podziękowali Zarządowi działającemu w okresie od 2013 – 2017 r. za wkład pracy mającej na celu integrację Środowiska Emerytów. Organizowano wycieczki i spotkania okolicznościowe w klubie Cechu. Korzystano również z imprez organizowanych przez Oddz. Rej. PZERiI takich jak wycieczki i wczasy rehabilitacyjne.

W II części zebrania wybrano Zarząd na okres od 2017 – 2022 r. – tj. 5 lat.

Skład Zarządu:

Przewodniczący

Kol. Bronisława Jamioł         

Sekretarz

Kol. Gerard Maczaj

Skarbnik

Kol. Aldona Komarzyniec

Członek Zarządu

Kol. Halina Kyrcz

Członek Zarządu

Kol. Edward Salamon

Członek Zarządu

Kol. Zbigniew Sikora

 

Zapraszamy Emerytów Rzemiosła do zapisów jako Członków Koła przy Cechu.

Po zakończeniu zebrania sprawozdawczo – wyborczego Członkowie Koła oraz zaproszeni goście świętowali „ Dzień Seniora ”.