Zaproszenie

Zaproszenie

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu rozpoczyna realizację projektu pod nazwą

„Razem z Rzemiosłem w Niezwykłą Podróż”.

W ramach tego projektu w okresie od 1.09.2016r. do 30.06.2016r. zostanie wysłanych 84 uczniów szkół zawodowych na dwutygodniowe staże do Niemiec i Francji.

 

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu poszukuje:

 • uczniów szkół zawodowych, bądź absolwentów (maksymalnie do 1 roku od ukończenia szkoły)
 • w wieku 16-20 lat
 • uczących się w zawodach rzemieślniczych tj.
 • fryzjer
 • piekarz
 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych( lakiernik, blacharz, elektromechanik)
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie(murarz-tynkarz, malarz-tapeciarz,….)

Każdy uczestnik:

 1. odbędzie 2-tygodniowy staż w zagranicznym zakładzie rzemieślniczym, gdzie zapozna się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa zagranicznego, pozna inne rozwiązania branżowe, inne technologie, inne sposoby i kulturę pracy, a także zaznajomi zasadami zakładania działalności gospodarczej w innych krajach UE.

 

 1. udoskonali swoje kompetencje językowe w zakresie języka codziennego i branżowego poprzez udział w kursie językowym przed wyjazdem (21 godzin) oraz podczas          odbywania stażu;

 

 1. wzbogaci się o szeroko pojęte kompetencje kulturowe, nauczy się pracy w zespole międzynarodowym, stanie się bardziej multikulturowy i bardziej otwarty na nowe kontakty.

Wszystkie koszty uczestnictwa pokrywane są w ramach projektu.

Planowane terminy staży:

*      1 grupa: 07-11-2016 – 18-11-2016 /Niemcy – 10 osób

*      2 grupa: 09-01-2017 – 20-01-2017  /Niemcy – 10 osób

*      3 grupa: 06-03-2017 – 17-03-2017  /Niemcy – 12 osób

*      4 grupa: 15-05-2017 –  26-05-2017  /Francja – 10 osób

*      5 grupa: 02-10-2017 – 13-10-2017  /Niemcy – 10 osób

*      6 grupa: 04-12-2017 – 15-12-2017  /Niemcy – 10 osób

*      7 grupa: 12-02-2018 – 23-02-2018  /Niemcy – 12 osób

*      8 grupa: 26-03-2018 – 06-04-2018  /Niemcy – 10 osób

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów (wymienione w formularzu część C)

proszę przesyłać  listownie lub na adresy mailowe:

a.andrzejak@izba.wroc.plsekretariat@izba.wroc.pl ,

bądź dostarczyć osobiście do siedziby Izby.

 Rekrutacja będzie przeprowadzana cyklicznie (lub do zrekrutowania ostatniego uczestnika projektu według założeń projektu).

Termin przyjmowania zgłoszeń na 1 wyjazd upływa dnia 10.10.2016 r. (grupa 1 i 2)

 a następnie 06.02.2017 (grupa 3 i 4), 04.09.2016 ((grupa 5 i 6), 15.01.2018 (grupa 7 i 8).

Bardzo ważne, aby uczniowie zgłaszający się na staż potrafili porozumiewać się
w j. niemieckim w stopniu komunikatywnym (będzie to weryfikowane przed wyjazdem) podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie.

Każdy uczestnik stażu MUSI posiadać własną skrzynkę mailową, której adres wpisze do odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym (na adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie tożsamości).

Zgłoszeń może dokonywać uczeń, rodzic, pracodawca, szkoła lub cech. Karta zgłoszeniowa do pobrania w PLIKACH na stronie Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!