Wręczenie Świadectw Czeladniczych

Wręczenie Świadectw Czeladniczych

Przy rozdaniu świadectw młodym czeladnikom, które miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, wzięli udział m.in. przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych, starosta Zbigniew Potyrała, naczelnik oświaty Małgorzata Iwańska i dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Jacek Stala.

wc1 wc2