Wręczanie dyplomów czeladniczych

Wręczanie dyplomów czeladniczych

Dnia 27.10.2014r o godzinie 1000 w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Oleśnicy odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów czeladniczych. Organizatorem był Cech Rzemiosł Różnych w Oleśnicy.

Na wstępie zostali przywitani zaproszeni goście, mistrzowie szkolący oraz absolwenci. Po przemówieniu Starszego Cechu do mównicy został zaproszony gość honorowy, medalista Mistrzostw Olimpijskich, medalista Mistrzostw Europy i dziesięciokrotny mistrz Polski w boksie pan Wojciech Bartnik. Opowiadał on o swoich osiągnięciach i porażkach, o ciężkiej pracy, dzięki której tak wiele w życiu osiągnął. Po wystąpieniu pana Bartnika Starszy Cechu w asyście swoich zastępców w podziękowaniu za spotkanie z młodzieżą rzemieślniczą i młodzieżą miasta Oleśnicy wręczył panu Bartnikowi kronikę Cechu i medal jubileuszowy.

Przed wręczeniem dyplomów absolwentom, zostały odznaczone dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu pni Agata Szpiłyk oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy pani Irena Lisikiewicz. Następnie starosta Oleśnicy pan Zbigniew Potyrała oraz dyrektor Centrum Kultury i Wychowania OHP pani Jowita Tomaszewska, złożyli podziękowania za pracę i organizację panu Henrykowi Kruszelnickiemu. W dalszej kolejności poproszono tegorocznych absolwentów o wystąpienie. Jako pierwsi dyplomy otrzymali prymusi. Dyplomy wręczali: pan Wojciech Bartnik, starosta Oleśnicy oraz burmistrz miasta Oleśnicy.

Po wręczeniu dyplomów, w związku z kończącą się kadencją władz samorządowych Starszy Cechu wręczył kwiaty i podziękował burmistrzowi panu Janowi Bronsiowi i staroście panu Zbigniewowi Potyrale za wieloletnią dobrą współpracę.

Starszy Cechu kolejny raz pogratulował i złożył życzenia absolwentom.

dypc1 dypc2 dypc3 dypc4