Walny Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Walny Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Dnia 7 czerwca 2017 roku odbył się Walny Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej w Hotelu Orbis- Wrocław. Na spotkaniu zebrali się Delegaci Cechów

Zjazd Delegatów był okazją do uhonorowania osób zasłużonych rzemiosłu. Przedstawione zostały również sprawozdania z działalności Izby i jej organów. Po ich przedstawieniu ukonstytuowały się komisje, a następnie przeprowadzono głosowanie zatwierdzające zaprezentowane wcześniej sprawozdania. Obrady zakończyło podpisanie Aktu Erekcyjnego przez Zarząd Izby oraz dolnośląską Starszyznę Cechową.