Informator dla uczniów

INFORMATOR

DLA POSZUKUJĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWEJ

NA TERENIE POWIATU OLEŚNICKIEGO

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH INFORMATORA

UDZIELA BIURO CECHU:

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
56-400 OLEŚNICA, UL. WROCŁAWSKA 41-43
TEL. 71 314-24-74,   FAX 71 314-40-08

E-MAIL : BIURO@CECHOLESNICA.PL

OLEŚNICA ROK 2014

ZAKŁADY RZEMIEŚLNICZE, SPEŁNIAJĄCE PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI WARUNKI, MOGĄ PROWADZIĆ PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH W PONAD 100 ZAWODACH.

MISTRZ SZKOLĄCY POWINIEN BYĆ CZŁONKIEM CECHU LUB IZBY ORAZ POWINIEN POSIADAĆ KWALIFIKACJE ZAWODOWE I PEDAGOGICZNE DO SZKOLENIA UCZNIÓW, OKREŚLONE W PRZEPISACH MENIS.

PRACOWNIKIEM MŁODOCIANYM (UCZNIEM) MOŻE BYĆ OSOBA ,

KTÓRA UKOŃCZYŁA 16 LAT ORAZ GIMNAZJUM ORAZ POSIADA AKTUALNE ORZECZENIE LEKARSKIE STWIERDZAJĄCE BRAK PRZECIWWSKAZAŃ DO PRACY W OKREŚLONYM ZAWODZIE.

DOKSZTAŁCANIE TEORETYCZNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH ODBYWA SIĘ W ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH, ALBO W SYSTEMIE POZASZKOLNYM NA KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IZBĘ RZEMIEŚLNICZĄ.
Z UCZNIAMI, KTÓRZY DOKSZTAŁCAJĄ SIĘ W SZKOŁACH ZAWODOWYCH, PRACODAWCA (RZEMIEŚLNIK) ZAWIERA UMOWĘ O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ZA POŚREDNICTWEM CECHU LUB IZBY W TERMINIE PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ ZAWODOWYCH – PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU ROZPOCZYNA SIĘ 1 WRZEŚNIA, CZYLI Z CHWILĄ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO.
UMOWA NATOMIAST Z UCZNIEM DOKSZTAŁCAJĄCYM SIĘ W SYSTEMIE POZASZKOLNYM, MOŻE BYĆ ZAWARTA W DOWOLNYM OKREŚLONYM PRZEZ STRONY TERMINIE.

NAUKA ZAWODU TRWA NIE KRÓCEJ NIŻ 24 MIESIĄCE I NIE DŁUŻEJ NIŻ 36 MIESIĘCY
W ZALEŻNOŚCI DO OKRESU KSZTAŁCENIA, ZAWARTEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO.

NAUKA ZAWODU KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM CZELADNICZYM, SKŁADANYM PRZED KOMISJĄ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ I UZYSKANIEM TYTUŁU CZELADNIKA W WYUCZONYM ZAWODZIE.

 

TYTUŁ CZELADNIKA JEST POTWIERDZENIEM UZYSKANYCH KWALIFIKACJI I UMOŻLIWIA PODJĘCIE DALSZEJ PRACY ZAWODOWEJ (RÓWNIEŻ W KRAJACH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ), BĄDŹ ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY.

 

 

 

 

 

ZŁOTNIK – JUBILER

Zawód szkolny (czas trwania – 3 lata)

 

Lp.

Nazwa zakładu – właściciel

Adres zakładu

Telefon

1.

 PPHU EMINENCE

Drobnica Adam

56-400 Oleśnica

ul. Wrocławska 18

71 314-93-32  

 

 

 

         OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Zawód szkolny (czas trwania – 3 lata)

Lp.

Nazwa zakładu – właściciel

Adres zakładu

Telefon

1.

„ZAKŁAD KÓŁ ZĘBATYCH”

Cz. A. Borkowski, A. M. Olszacki

ul. Moniuszki 19

56-400 Oleśnica

71 398-12-14

 

 

 

 

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zawód szkolny (czas trwania – 3 lata)

 

Lp.

Nazwa zakładu – właściciel

Adres zakładu

Telefon

1. „WIK – ELEKTRONIK”

Elektromechanika Pojazdowa

Kumejko Wiktor

56-400 Oleśnica,
ul. Dobroszycka 22
71 399-12-12
2. „AUTO HES” Mechanika Pojazdowa
Schwinge Henryk
56-400 Oleśnica
ul. Wały Jagiellońskie 13 b
71 398-46-71

 

 

 

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zawód szkolny (czas trwania – 3 lata)

 

 

Lp.

Nazwa zakładu – właściciel

Adres zakładu

Telefon

1.

„AUTO NAPRAWA”

Belda Jarosław

56-420 Bierutów

Gorzesław 27 A

71 398-93-07

2.

Zakład Mechaniki Pojazdowej
Błaszkiewicz Janusz
55-095 Mirków
ul. Wrocławska 29

71 315-10-43

3.

„EUROTRANSPORT DŁUBAK” Sp. j.
Dłubak Grzegorz,  Wieczorek Grzegorz
56-400 Oleśnica, Spalice
ul. Warszawska 3

71 314-99-52

4.

Mechanika Pojazdowa „CEZAR”
Gołębiowski Dariusz
56-400 Oleśnica
ul. Zakładowa 2

602-194-108

5.

AUTO – MARK
Kraus  Marek
56 – 400 Oleśnica

ul. Wądoły 9

501-285-858

6.

AUTO-SCHROTT
Lech Jerzy
56-400 Oleśnica

ul. Jasna 1

71 314-91-86

7.

„AUTO-MŁOTEK”
Młotek Maciej
55-093 Kiełczów
ul. Wilczycka 97

71 398-80-41

8.

„AUTO SERWIS”
Peśla Dariusz
56-400 Oleśnica
ul. Wiejska 43

71 314-47-86

9.

P.U.H. „PRACZYK MOTO-SERWIS”
Praczyk Dariusz
56-400 Oleśnica,
Smolna 10 b

398-87-23

10.

„AUTO HES”  Mechanika Pojazdowa
Schwinge Henryk
56-400 Oleśnica
Wały Jagiellońskie 13b

71 398-46-71

11.

P.H.U. „DELTA – MOTOR”
Stala Wojciech
56-400 Oleśnica
ul. Sosnowa 40

71 314-96-64

12.

AUTO SERWIS „ DARKO”

Szczepaniak Dariusz

56-420 Bierutów

ul. Wrocławska 55

691-129-156

13.

Z-d Handl. Naprawczy Poj. Samochod.
i Sprzętu Roln.  Wieczorek Iwona i Mirosław
56-400 Oleśnica
ul. Kopernika 14

71 314-71-28

14.

„MOTO – RAJ”
Wieliczko Marcin
56-410 Dobroszyce
ul. Trzebnicka 14

71 314-11-83

15.

„TUR – BUS” Mechanika Pojazdowa
Zaborowski Robert
56-400 Oleśnica
ul. Rzemieślnicza 1

71 399-96-58

16,

TOP CAR SERWIS

Ochendzan Rafał

 

55-095 Długołęka,

ul. Parkowa 6A

696 488 394

 

 

 

 

 

 

BLACHARZ SAMOCHODOWY

Zawód szkolny (czas trwania – 3 lata)

 

 

Lp.

Nazwa zakładu – właściciel

Adres zakładu

Telefon

1.

„AUTO – SERWIS”
Balakowski Wiesław
56-400 Oleśnica

ul. 3 Maja 37

515-137-421

2.

Blacharstwo, Lakiernictwo Samochodowe

Cygal Bogusław

55-093 Kiełczów

Bielawa 2 a

71 314-81-03

3.

„AUTO-MŁOTEK”
Młotek Maciej
55-093 Kiełczów
ul. Wilczycka 97

71 398-80-41

4.

BLACHARSTWO SAMOCHODOWE

Hejna Beata

56-400 Spalice

Ul. Oliwkowa 15

71 314 94 82

5.

AUTO SALAMON
Salamon Krzysztof
56-400 Oleśnica, Spalice
ul. Warszawska 2

71 314-95-29

 

STOLARZ

Zawód szkolny (czas trwania – 3 lata)

 

 

Lp.

Nazwa zakładu – właściciel

Adres zakładu

Telefon

1.

Zakład Stolarski
Brusacki Roman
56-400 Oleśnica

ul. Wielkopolna 10

71 314-31-20

2.

Zakład Stolarski

Gregorczyk Sławomir

56-400 Oleśnica, Spalice

ul. Oliwkowa 10

71 398-34-97

3.

Zakład Stolarski „DRAGON STYL”

Kutek Janusz

56-420 Bierutów

Młyńska 4

603-624-452

4.

STOLARSTWO OGÓLNE
Maleszka Zygmunt
56-410 Dobroszyce
ul. 3 Maja 17

71 314-14-62

5.

PPHU „Wiola”
Reczka  Jarosław
55-090 Szczodre
ul. Kwiatowa 1

71 399-85-17

6.

Zakład Stolarski Ogólnobudowlany P.H.U. „DREWEX”  Salamon Edward, Salamon Pelagia 56-400 Oleśnica

ul. Wielkopolna 2c

71 314-39-02

7.

Stolarstwo
Wesołowski Paweł
56-400 Oleśnica
ul. Sosnowa 44

 71 399-10-90

 

TAPICER

Zawód szkolny (czas trwania – 3 lata)

 

 

Lp.

Nazwa zakładu – właściciel

Adres zakładu

Telefon

1.

„AIDA” Sp. z o.o. 56-400 Oleśnica

ul. Wileńska 15

71 798-40-00

 

KRAWIEC

Zawód szkolny (czas trwania – 3 lata)

 

 

Lp.

Nazwa zakładu – właściciel

Adres zakładu

Telefon

1.

„JERSA”
Sakowski Jerzy
56-400 Oleśnica

ul. Moniuszki 1 a

71 314-45-99

 

PIEKARZ

Zawód szkolny (czas trwania – 3 lata)

 

 

Lp.

Nazwa zakładu – właściciel

Adres zakładu

Telefon

1.

PIEKARNIA „KYRCZ I SPÓŁKA” S.C.
Kyrcz Jakub i Kamilla
56-400 Oleśnica

Sokołowice 17

71 314-88-44

2.

Piekarnia „DAWID” S.C.

Lenartowicz Jolanta, Szczurek Roman

56-400 Oleśnica
ul. Armii Krajowej 42

71 314-22-20

4.

PIEKARNIA

Malik – Mielcarska Elżbieta

56-420 Bierutów
ul. Mickiewicza 8

71 314-62-05

5.

PIEKARSTWO  S.C.

Powąska Zbigniew, Powąska Rafał

56-420 Bierutów
ul. Wrocławska 14

71 314-62-56

 

 

 

CUKIERNIK

Zawód szkolny (czas trwania – 3 lata)

 

 

Lp.

Nazwa zakładu – właściciel

Adres zakładu

Telefon

1.

Ciastkarnia „DELICA” S.C.

Górecka Maria, Górecki Tadeusz

56-400 Oleśnica
Rynek 38

71 314-22-56

2.

PIEKARNIA „KYRCZ I SPÓŁKA” S.C.
Kyrcz Jakub i Kamilla
56-400 Oleśnica

Sokołowice 17

71 314-88-44

3.

Gastro Siweccy

Siwecki Bartłomiej

56-400 Oleśnica

Ul. Reymonta 45a

602 804 452

4.

Piekarnia-Cukiernia

Śmigielski Mariusz

56-410 Dobroszyce,
ul. 11 Listopada 11

71 314-12-72

 

DEKARZ

Zawód szkolny (czas trwania – 3 lata)

 

 

Lp.

Nazwa zakładu – właściciel

Adres zakładu

Telefon

1.

Zakład Dekarski
Chomiuk Zygmunt
56-400 Oleśnica
ul. Wileńska 9

507-355-219

 

MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Zawód szkolny (czas trwania – 3 lata)

 

 

Lp.

Nazwa zakładu – właściciel

Adres zakładu

Telefon

1.

Zakład Usługowo-Handlowy „CHATEX”

Michalec Roman

56-400 Oleśnica

ul. Wrocławska 42

71 398-40-73

2.

Zakład Instalacyjny „INSTMONT”
Sikora Zbigniew
56-400 Oleśnica

ul. Klonowa 5a/10

71 398-15-23

3.

Zakład Instalacji Budowlanych S.c.

Stahlberger Aleksander , Martyniec Krzysztof

56-410 Nowosiedlice 5

665 503 503

ELEKTRYK

Zawód szkolny (czas trwania – 3 lata)

 

Lp.

Nazwa zakładu – właściciel

Adres zakładu

Telefon

1.

Zakład Elektromechaniczny
Bartoszko Krzysztof
56-400 Oleśnica
ul. Okrężna 2/3

602-399-663

2.

P.P.U. „HENIKA”

Jercha Henryk

55-095  Długołęka
ul. Słoneczna 20 a

71 315-25-99

3.

ELEKTROMONT „LECH”

Lech Jacek

56-400 Oleśnica

ul. Wrocławska 59

71 314-96-61

4.

„ELEKTROTRANSBUD”
Luboński Henryk
56-400 Oleśnica
ul. Sosnowa 5

71 314-97-43

5.

„INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE”
Krzysztof Bęben
56-400 Sokołowice
Sokołowice 82

71 314-24-74

 

 

SPRZEDAWCA

Zawód szkolny (czas trwania – 3 lata)

 

Lp.

Nazwa zakładu – właściciel

Adres zakładu

Telefon

1.

CIASTKARNIA „DELICJA”s.c.

Górecka Maria, Górecki Tadeusz

56-400 Oleśnica

Rynek 38

71 314-22-56

2.

HURTOWNIA FARB „CHEMAR” Sp.j.
Jedynak Marek, Goiński Marek
56-400 Oleśnica
ul. Wrocławska 38

71 314-35-01

3.

PIEKARNIA

Malik-Mielcarska Elżbieta

56-420 Bierutów

ul. Mickiewicza 8

71 314-62-05

4.

„SALAMON STOLARKA”
Salamon Dariusz
56-400 Oleśnica
ul. Wały Jagiellońskie 24 a

71 314-39-02

 

 

 

 

RZEŹNICTWO I WĘDLINIARSTWO

Zawód szkolny (czas trwania – 3 lata)

 

 

Lp.

Nazwa zakładu – właściciel

Adres zakładu

Telefon

1.

„MASARNIA”
Urbanowski Bronisław

56-420 Bierutów
Zawidowice 40 B

71 314 80 94

FRYZJER

Zawód szkolny (czas trwania – 3 lata)

 

Lp.

Nazwa zakładu – właściciel

ADRES ZAKŁADU

Telefon

1.

SALON FRYZJERSKI „AGATA”
Bińczycka Agata
56-400 Oleśnica

ul. W. Polskiego 17 e

71 798-08-03

2.

„GALERIA KOLORU i URODY”
Dianowska Monika
56-400 Oleśnica
ul. M. Skłodowskiej 8 D

71 398-30-33

3.

La BELLE

Agnieszka Erhardt- Marek

56-410 Dobroszyce

Ul. Trzebnicka 1

607 577 993

4.

Zakład Fryzjerski
Firek Renata
56-400 Oleśnica

ul. 3 Maja 12

71 398-36-44

5.

Salon Fryzjerski „Dorota”

Fleiszer Dorota

56-420 Bierutów

ul. Przyjaciół Żołnierza 1

604-971-459

6.

M-Studio Fryzjerstwo, Kosmetyka, Solarium

Marek Jedynak

56-400 Oleśnica

ul. Paderewskiego 5i

609 603 720

7.

Zakład Fryzjerski
Gęsikowska Stefania
56-400 Oleśnica

ul. 3 Maja 12

71 398-36-44

8.

Studio Fryzur

Gozdek Dorota

56-420 Bierutów

Ul. Przyjaciół Żołnierza 6

733 870 148

8.

Salon Urody American Style

Piotr Klimuk

56-400 Olesnica

Ul. Daszyńskiego 5B

662 800 094

9.

Zakład Fryzjerski

Kociołek Mirosława

56-420 Bierutów
ul. Wrocławska 26

512-136-990

10.

Salon Fryzjersko – Kosmetyczny
Kogut Dorota
56-400 Oleśnica

ul. 3 Maja 44

71 398-33-90

11.

Salonik Fryzjerski

Kozieł Alina

56-400 Oleśnica

ul. B. Krzywoustego 11/IV

601-466-540

12.

KREATOR

Leszczyłowska Ewelina

56-400 Oleśnica

Ul. Wrocławska 41

71 714 22 93

13.

Salon Fryzjerski „FRYZ”
Leszczyłowski Paweł
56-400 Oleśnica,
ul. Sucharskiego 6

71 314-70-02

14.

Margaret Style

Małgorzata Mikulska Pyta

56-400 Oleśnica

Ul. Wileńska 3a/1

733 136 459

15.

Studio Kosmetyczno – Fryzjerskie
Michalik Renata
56-400 Oleśnica
ul. Mickiewicza 3

71 398-48-53

16.

Zakład Fryzjerski

Owczarek Joanna

56-400 Oleśnica
ul. Sucharskiego 2

71 399-39-19

17.

Salon Fryzjerski „OLA”
Polańska Aleksandra
56-400 Oleśnica

pl. Książąt Śląskich 3

71 398-14-40

18.

Salionik Fryzjerski

Monika Partyka

56-400 Oleśnica

Ul. Rzemieślnicza 10

696 351 280

19.

Atelier Fryzjerskie
Rozdolska Jolanta
56-400 Oleśnica
ul. Kochanowskiego 2

600-428-038

20.

Salon Fryzjerski

Rozdolska Paulina

56-420 Bierutów

ul. Przyjaciół Żołnierza 26

692-546-504

21.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „NORBI”

Sosnowska Barbara

56-410 Dobroszyce

ul. 11 Listopada 24/1

603-521-360

22.

Salon Fryzjerski „AGNIESZKA”

Szandała Agnieszka

56-400 Oleśnica

ul. Wądoły 2 b

602-856-706

23.

Zakład Fryzjerski „TINA”

Tracz Grażyna

56-416 Twardogóra

Pl. Piastów 7

71 315-99-33

24.

Zakład Fryzjerski
Wąs Renata
56-400 Oleśnica
Rynek 20

71 398-19-38

25.

Zakład Fryzjerski
Wekiera Małgorzata
56-400 Oleśnica
Rynek 20

71 398-19-38

26.

Zakład Fryzjerski
Wika Jadwiga
56-400 Oleśnica,

ul. Św. Jadwigi 6

71 314-73-86

27.

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny
Wojteczek Magdalena
55-093 Kiełczów
ul. Wrocławska 35

71 398-95-87

28.

Salon Kosmetyczno – Fryzjerski  „JADWIGA”
Złotorowicz Jadwiga
56-400 Oleśnica,

ul. Św. Jadwigi 10

71 314-92-90