Spotkanie z Minister Edukacji Narodowej A.Zalewską

Spotkanie z Minister Edukacji Narodowej A.Zalewską

Dnia 18.03.2019 r. w  Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu odbyło się spotkanie z Panią Minister Edukacji Narodowej A. Zalewską
„Rzemiosło największa szkołą branżową”

(zdjęcia ze strony izba.wroc.pl)