Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe

Środowiskowego  Koła  Emerytów  Rzemiosła  przy
Cechu  Rzemiosł   Różnych  w  Oleśnicy
odbyło   się   w  dniu   29  grudnia   2017  roku  w  klubie  Cechu.