Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

24.06.2012 roku odbyła się Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. W Pielgrzymce uczestniczyły najwyższe władze Związku, izb rzemieślniczych, starszyzna cechowa, poczty sztandarowe cechów i izb z całej Polski oraz rzemieślnicy i pracownicy organizacji rzemiosła wraz z rodzinami.

plg1 plg2 plg3