KONKURS BHP

KONKURS BHP

Związek Rzemiosła Polskiego –Zespół Oświatowy Zawodowej i Problematyki Społecznej uprzejmie informuje ,że wraz z Państwową Inspekcją Pracy przystępuje do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych BEZPIECZNIE OD STARTU .

Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy w zakresie podstawowych przepisów ochrony pracy oraz zasad BHP wśród zawodu w rzemiośle. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach regionalnym i ogólnokrajowym.

Zgłoszenia przyjmujemy w Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy do końca lutego.

Serdecznie zapraszamy do udziału młodocianych pracowników w/w konkursie.