Kongres Rzemiosła Polskiego

Kongres Rzemiosła Polskiego

W dniu 29.09.2020r. w Warszawie odbył się coroczny sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego, na którym między innymi było przedstawione sprawozdanie z prac Zarządu z poprzedniego okresu oraz przyjęto sprawozdanie z wykonania roznego planu działalności oraz planu finansowego za rok 2019. Oprócz tego Kongres przyjął najważniejsze Uchwały dot. pracy Związku Rzemiosła Polskiego na 2020-2021r. Z naszego Cechu przedstawicielem był Pan Roman Michalec, który pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Związku Rzemiosła Polskiego.