Informacja dotycząca zmian jakie nastąpią od 1 stycznia 2018 r w zakresie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Informacja dotycząca zmian jakie nastąpią od 1 stycznia 2018 r w zakresie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem z informacją dotyczącą dotyczącą zmian jakie nastąpią od 1 stycznia 2018 r w zakresie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

[Pobierz dokument]