Egzaminy Czeladnicze w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik

Egzaminy Czeladnicze w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik

Egzamin praktyczny i teoretyczny odbył się 22.08.2016 r. o godzinie 8:30 w Klubie „KUŹNIA” przy Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy .  Wszyscy uczniowie, którzy podeszli do egzaminów zaliczyli je na ocenę pozytywną.

Jesteśmy dumni z naszych młodocianych pracowników i uważamy, że zostali należycie wyszkoleni.Gratulujemy!!