Egzaminy Czeladnicze

Egzaminy Czeladnicze

W dniu 23.08.2018 r. w klubie Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy odbył się egzamin czeladniczy w zawodzie mechanik  i elektromechanik  pojazdów samochodowych.