EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Egzamin teoretyczny w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych  odbędzie się

  • dnia 08.2016r, tj. poniedziałek o godzinie 8:30 w Cechu Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Oleśnicy przy ul. Wrocławskiej 41-43.

 

Wszystkim życzymy powodzenia na egzaminie i przypominamy o zabraniu: dowodu tożsamości, przyboru do pisania, kalkulatora, świadectwa ukończenia szkoły.