Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu – zapytanie ofertowe

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu – zapytanie ofertowe

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu ogłosiła zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy w zakresie termomodernizacji energetycznej budynku  Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu przy pl. Solnym 13 , wpisanego do rejestru zabytków. W zakres robót w szczególności wchodzi : wymiana i renowacja stolarki okiennej, docieplenie stropów  i  ścian zewnętrznych patio, montaż instalacji pompy ciepła  powietrze – woda, wymiana wewnętrznej instalacji co, montaż instalacji fotowoltaicznej. Szczegółowe informacje ( opis przedmiotu zamówienia) można  pobrać ze strony : Bazy Konkurencyjności : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  oraz  na stronie Izby:  www.izba.wroc.pl/zapytania-ofertowe/.

Termin składania ofert do dnia 29.09.2017 godz.10:00