Dar serca dla Michała

Dar serca dla Michała

24 kwietnia 2013r. w Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy rzemieślnicy wraz ze Starostą panem Zbigniewem Potyrałą, przekazali wózek elektryczny poszkodowanemu w wypadku samochodowym, byłemu uczniowi i pracownikowi rzemiosła, Michałowi Sobiegrajowi.

Cech podjął starania w celu pomocy i złagodzenia trudności, którym Michał każdego dnia musi dzielnie stawiać czoła. Znaczna część rzemieślników-członków Cechu włączyła się w akcję i przy wsparciu Fundacji „Teraz życie” temat pomocy został sfinalizowany. Starszy Cechu Henryk Kruszelnicki podziękował wszystkim, którzy włączyli się w ten dar serca, umożliwiający obdarowanemu uzyskanie większej swobody w trudnej sytuacji.

ds1