78 ROCZNICA OGŁOSZENIA PRAWD POLAKÓW

78 ROCZNICA OGŁOSZENIA PRAWD POLAKÓW

Dnia 6 marca 2016r. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w 78 rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków, na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Było to  ogólnopolskie wydarzenie, w którym udział wzięli goście z całej Polski, Niemiec oraz Polonia. Była to już XII edycja wrocławskich spotkań spod Znaku Rodła –  wpisana tym razem dodatkowo w jubileuszowy rok 1050 lat Chrztu Polski.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się o godz. 9 złożeniem kwiatów pod tablicą z Prawdami Polaków spod znaku Rodła, w kościele św. Marcina na Ostrowie Tumskim. Stamtąd do Archikatedry Wrocławskiej przeszedł Marsz Rodła. Uczestnicy marszu wzięli następnie udział w uroczystej liturgii. Samo rocznicowe spotkanie rozpoczęło się o 12.30 w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. W programie  były liczne referaty i występy artystyczne dzieci i młodzieży z całej Polski..Jedną z niespodzianek był  100 kg tort zasponsorowany  przez: Cech Rzemiosł Różnych w Oleśnicy , Chatex, Starostwo i Urząd Miasta w Oleśnicy ,wykonany przez cukiernie Kyrcz.

Rodzina Rodła jest inicjatywą historyczno – edukacyjną, przypominającą tradycje Związku Polaków w Niemczech z okresu międzywojennego XX wieku. Adresatami działalności są instytucje, szkoły, samorządy oraz osoby fizyczne zainteresowane pielęgnowaniem polskich tradycji Rodła na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

Corocznie, począwszy od roku 2004 we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim organizowane są uroczystości, które przypominają Kongres Berliński z 6 marca 1938 r. i upamiętniają działalność powstałego w 1922 r.  Związku Polaków w Niemczech.

Celem tej organizacji było reprezentowanie prawne Polaków, obywateli niemieckich polskiej narodowości lub pochodzenia oraz polskich stowarzyszeń, wobec władz niemieckich. Głównym zadaniem związku było zdobycie dla ludności polskiej pełnych praw mniejszości narodowej i obrona jej interesów we wszystkich dziedzinach życia społecznego.            

PIĘĆ PRAWD POLAKÓW

1.Jesteśmy Polakami. 

2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. 

3. Polak Polakowi bratem. 

4. Co dzień Polak Narodowi służy.

5. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle.