61 Święto Rzemiosła Dolnośląskiego

61 Święto Rzemiosła Dolnośląskiego

 

Powołanie do rzemiosła, to dar Pana Boga

Mszą święta koncelebrowaną w katedrze p.w. św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem kapelana rzemiosła archidiecezji wrocławskiej ks. kan. Pawła Cembrowacza rozpoczęły się tegoroczne obchody 61 Święta Rzemiosła Dolnośląskiego. W katedralnych stallach, oprócz członków cechów zrzeszonych w naszej Izbie, pocztów sztandarowych zajęli miejsca przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, oświatowych, służb mundurowych, reprezentanci firm, stowarzyszeń i organizacji współpracujących z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą.
W homilii ks. Jerzy Babiak, dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich Don Bosko we Wrocławiu stwierdził m.in., że rzemiosło nie jest łatwym zadaniem, ale ma swoje mocne i długotrwałe fundamenty i korzenie. Nawiązał w tym kontekście do Starego Testamentu. Wskazał, że już wówczas wymienione były zawody rzemieślnicze .

 

W czasie Eucharystii odnowiono akt zawierzenia wszystkich rzemieślników Matce Bożej. Zabierając glos przed Błogosławieństwem prezes naszej Izby Zbigniew Ładziński podkreślił, że spotykamy się zawsze w szczególnym dniu naszego patrona św. Józefa Rzemieślnika. W sposób szczególny zwrócił się do uczestniczącego w Mszy św. ks. kard. Henryka Gulbinowicza. Podziękował Mu serdecznie za Jego wielką życzliwość, za te wszystkie lata, w których wspierał, rozumiał środowisko rzemieślnicze w trudnych sytuacjach. Złożył też Eminencji serdeczne życzenia z okazji przypadających w tym roku : 33 rocznicy przyjęcia purpury kardynalskiej, 68- święceń kapłańskich i 95-tych urodzin.

 

Po mszy św. członkowie dolnośląskich cechów, poczty sztandarowe, zaproszeni goście przeszli w specjalnym korowodzie prowadzonym przez Orkiestrę Reprezentacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie zasłużonych rzemieślników uhonorowano odznaczeniami państwowymi i rzemieślniczymi.
Złote Krzyże Zasługi otrzymali Wanda Fok i Stanisław Stanisławczyk, a Brązowe : Irena Trzcińska, Ryszard Łuźniak i Zygmunt Wojciechowski. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył je dyrektor Biura Wojewody Dolnośląskiego Jacek Jemioła, a towarzyszył Mu w tym akcie prezes naszej Izby Zbigniew Ładziński.
Za szczególne zasługi dla rzemiosła polskiego Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego otrzymał Bronisław Bystryk, a Złote Medale wręczono: Danucie Rodak, Witoldowi Kozakowi, Eugeniuszowi Stankiewiczowi, Sławomirowi Makarewiczowi, Bolesławowi Krysie i Jerzemu Janyszkowi, a Srebrny – Zygmuntowi Apostolukowi. Dolnośląskie Odznaki Rzemiosła zostały przyznane Paniom: Grażynie Tracz i Monice Partyce.

Okolicznościowe życzenia i gratulacje przekazali dolnośląskim rzemieślnikom w swoich wystąpieniach: Dolnośląski kurator Oświaty Roman Kowalczyk, dyrektor Oddziału Wrocławskiego Krajowej Administracji Skarbowej Józef Dolata, Zastępca Przewodniczącego Zarządu regionu Dolny Śląsk NSZZ „ Solidarność” Radosław Mechliński, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu Janina Woźna.

Na zakończenie uroczystości glos zabrał prezes naszej Izby Zbigniew Ładziński. Gratulując W swoim wystąpieniu rzemieślnikom wyróżnionym odznaczeniami państwowymi i rzemieślniczymi podkreślił, że są to osoby na które zawsze można liczyć. Za wielką życzliwość i dotychczasową współpracę podziękował serdecznie wszystkim gościom specjalnym uczestniczącym w 61 Święcie Rzemiosła Dolnośląskiego.

Artykuł i zdjęcia  ze strony Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu