Kiermasz Zawodów Rzemieślniczych

Kiermasz Zawodów Rzemieślniczych

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informujmy, że w dniu 19 lipca 2019 roku (piątek) w

Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu, przy ul. Glinianej nr 20-22, budynek „B”, parter, sala 06 ,

odbędzie się KIERMASZ ZAWODÓW RZEMIEŚLNICZYCH w zawodach fryzjer, kucharz, cukiernik, piekarz.

KIERMASZ jest skierowany do osób bezrobotnych, chcących przekwalifikować się, poszukujących nowej drogi zawodowej, bądź chcącej wrócić na rynek pracy.

 W trakcie trwania KIERMASZU w godz.: 9:00-13:00 specjalnie dla FIRM zrzeszonych w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej 

Powiatowy Urząd Pracy uruchomi punkty informacyjne, w których wykwalifikowani pracownicy urzędu będą, jak niżej:

 

1) Udzielać pomocy w poszukiwaniu kandydatów do pracy:

Jeżeli jesteś pracodawcą to w ramach pośrednictwa pracy możesz skorzystać z pomocy urzędu w poszukiwaniu pracowników.

W ramach tej pomocy uzyskasz wsparcie w przygotowaniu oferty pracy, a także jej upowszechnieniu, doborze odpowiednich kandydatów,

którzy następnie zostaną skierowani do Ciebie na rozmowę. Na życzenie, w ramach realizacji usługi, urząd może zorganizować giełdę pracy

lub zaprosić pracodawcę do wzięcia udziału jako wystawca w organizowanych targach pracy.

 http://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/pomoc-w-poszukiwaniu-kandydatow-do-pracy/posrednictwo-pracy

2) Udzielać wsparcia w tworzeniu nowych miejsc pracy:

Pracodawca, który zamierza zatrudnić osobę bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, może ubiegać się o wsparcie finansowe,

związane z zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej. Tego rodzaju działanie przynosi obustronne korzyści:

  • pracodawca zmniejsza koszty związane z zatrudnieniem nowego pracownika,
  • osoba bezrobotna ma w ten sposób większe szanse na znalezienie zatrudnienia

http://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Łubkowską pod numerem tel.: 71/ 344-86-91, wew. 34

Program _ KIERMASZ – pobierz broszurę